Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

οχι Μπραζίλια μα Οκτάνα !!!

.....θα υπάρξη τότε μόνον η Νέα Πόλις και ονομασθή πρωτεύουσα της ηνωμ'ενης , της αρραγούς και αδιαιρέτου Οικουμένης . ΄Αγνωστον αν η παλαιά ......., άγνωστον αν θα εγκαταλειφθεί ή θα υφίσταται καν στα χρόνια εκείνα , ή αν , απέραντη και κενή , θα διατηρηθή ως δείγμα μιας ελεεινής , μιας αποφράδος εποχής , ή ως θλιβερόν μουσείον διδακτικόν , πλήρες παραδειγμάτων προς αποφυγήν. Εκείνο που είναι βέβαιον είναι ότι η Νέα πόλις θα οικοδομηθή , μάλλον θα δημιουργηθεί , και θα είναι πρωτεύουσα του Νέου Κόσμου , εις την καρδιά του μέλλοντος και των ανθρώπων , μετά χρόνια πολλά , οδυνηρά , βλακώδη και ανιαρά , ίσως μετά πο μίαςν άλωσιν οριστικήν , μετά την μάχην την τρομακτικήν του επερχόμενου Αρμαγεδδώνος .
..... μα θα κτιστεί απο όλους τους ανθρώπους , όταν οι άνθρωποι , έχονες εξαντλήσει τας αρνήσεις , καιτας καλάς κα τας κακάς βλέποντες το αστράπτον φως της αντισοφιστείας τουτέστι το φως της άνευ δογμάτων , άνευ ενδυμάτων Αληθείας παύσουν στα αίματα και στα βαριά αμαρτήματα χέρια και πόδια να βυθίζουν , και αφήσουν μέσα τις ψυχές των , με οίστρον καταφάσεως , όλα τα δέντρα της Εδέμ , με πλήρεις καρπούς και δίχως όφεις μα τον Θεόν , ή τους Θεούς τελείως ελεύθερα ν'ανΘίσουν .
Ναι , ναι αμήν , αμήν λέγω υμίν , σας λέγω την αλήθειαν . Η Νέα πολις θα κτισθή και δεν θα είναι χθαμαλή σε βαλτοτόπια. Θα οικοδομηθή στα υψίπεδα της Οικουμένης , μα δεν θα ονομασθή Μπραζίλια Σιών, Μόσχα ΄Νέα Υόρη , αλλά θα ονομασθή πόλις αυτή Οκτάνα .

Ανδρέας Εμπειρίκος Γλυφάδα 20.8.1965

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου