Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΧορείαν σεπτήν, ἐνθέως φιλομάρτυρες, ἐγείρατε νῦν, γεραίροντες τὴν πάνσοφον, Αἰκατερίναν· αὕτη γάρ, ἐν σταδίῳ τὸν Χριστὸν ἐκήρυξε, καὶ τὸν ὄφιν ἐπάτησε, ῥητόρων τὴν γνῶσιν καταπτύσασα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου