Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

σημαια ελληνικητόσες γραμμές όσες οι συλλαβές του Ελευθερία Ή θάνατος
Λευκό για την ελευθερία
Γαλανό για τον Ελληνικό ουρανό και την θάλασσα
Σταυρό για την ορΘοδοξία


είναι πανέμορφη !!!!!

2 σχόλια: