Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Μεγάλη Δευτέρα


’Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός


και μακάριος ο δούλος, ον ευρήσει γρηγορούντα

ανάξιος δε πάλιν ον ευρήσει ραθυμούντα.

Βλέπε, ουν, ψυχή μου, μη τω ύπνω κατενεχθής,

ίνα μη τω θανάτω παραδοθής και της Βασιλείας έξω κλεισθής

αλλά ανάνηψον κράζουσα

Άγιος, Άγιος, Άγιος ει ο Θεός ημών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου