Τρίτη 19 Ιουνίου 2012

ΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ο Δασκαλος
Πολύ παλιά ο γονιός πήγαινε το παιδί του στο σχολειό για να γίνει άνθρωπος

αργότερα το πήγαινε στο σχολειό για να μάθει γράμματα

σήμερα το στέλνει για να πάρει ένα χαρτί ...........