Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

Μεγάλη Τετάρτη

Ταπεινούμενος δι᾿ εὐσπλαχνίαν, πόδας ἔνιψας τῶν μαθητῶν σου, καὶ πρὸς δρόμον θεῖον τούτους κατεύθυνας»
περιγυρος κινηματογραφικης λέσχης Ανδρου 

Τρίτη 10 Απριλίου 2012

Δευτέρα 9 Απριλίου 2012

Μεγάλη Δευτέρα


’Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός


και μακάριος ο δούλος, ον ευρήσει γρηγορούντα

ανάξιος δε πάλιν ον ευρήσει ραθυμούντα.

Βλέπε, ουν, ψυχή μου, μη τω ύπνω κατενεχθής,

ίνα μη τω θανάτω παραδοθής και της Βασιλείας έξω κλεισθής

αλλά ανάνηψον κράζουσα

Άγιος, Άγιος, Άγιος ει ο Θεός ημών.

Κυριακή 1 Απριλίου 2012

Απρίληςγιόρασε και φέτος η Θεοσκέπαστη !!!!! βοήθεια μας

ΑΠΡΙΛΗΣ